Svetainės taisyklės ir sąlygos
Atgal

1. Svetainėje nemokamai lankytis, joje pateikiama informacija naudotis, svetainės veikloje dalyvauti gali kiekvienas asmuo, jei jis savo elgesiu nepažeidžia šių taisyklių.

2. Tvarką svetainėje palaiko administracija. Svetainės administracija pasilieka teisę keisti taisykles.

2.1 Administracija - tai vienintelė valdžia svetainėje. Jos sprendimai tvarkant svetainę yra lemiami ir neapskundžiami.

2.3 Administracija neprisiima atsakomybės už svetainės dalyvių pasisakymus komentaruose, pokalbių skyrelyje ar kitose svetainės vietose, tačiau pasilieka teisę redaguoti ar trinti bet kokią narių paskelbtą informaciją, stabdyti arba nutraukti diskusijas, o taip pat šiose taisyklėse numatyta tvarka apriboti ar panaikinti narių teises.

2.4 Administracijos nariai, suvokdami savo išskirtinę padėtį ir teises kitų svetainės narių atžvilgiu, savo veikloje turi vadovautis žmoniškumo, nuosaikumo ir protingumo principais, tačiau taip pat privalo nedelsiant ir principingai reaguoti į bet kokius piktybinius išpuolius, kurių tikslas yra kelti sumaištį svetainėje, laužyti jos taisykles ir nusistovėjusias elgesio normas.

3.1 Vienas fizinis ar jurdinis  asmuo gali registruotis tik vieną kartą, bet gali turėti neribotą kiekį skelbimų.

3.2 Jei administracija nusprendžia, kad nario vardas yra netinkamas, narys įpareigojamas jį pasikeisti. Tos pačios normos taikomos ir avatarams, parašams ar kitiems asmenį identifikuojantiems elementams. Avataruose, kuriuose vaizduojami istoriniai objektai ar asmenys, gali būti toleruojama ideologinė ar valstybinė simbolika, jeigu ji yra neatskiriama vaizduojamojo objekto dalis, yra pagrįsta istoriškai, o jos demonstravimas nėra savitikslis arba/ir akcentuotas.

Netinkamas skelbimas
Man patinkantis skelbimas